Terug naar home

Algemene Voorwaarden Rijbewijs Actie

Bij je indiensttreding bij Megens Installaties mag je gaan starten met het behalen van je rijbewijs.
Hiervoor teken je een studiekostenovereenkomst wat inhoudt dat de kosten van de opleiding voor rekening van Megens Installaties komen.
Indien je binnen een termijn, zoals gesteld in de overeenkomst, uit dienst treedt, dan is er een restschuld die voldaan dient te worden. 

De rijlessen dienen buiten werktijd genoten te worden.
Het pakket voor het behalen van je rijbewijs bestaat uit 25 rijlessen, een theoriepakket (onbeperkt theorielessen en eenmaal theorie-examen) en eenmaal een praktijkexamen.
Mocht dit niet toereikend zijn voor je dan komen alle overige kosten voor eigen rekening.

Binnen Megens Installaties kun je vervolgens gebruik maken van een Private Lease regeling. 
Je basissalaris wordt opgesteld conform de cao Technisch Installatiebedrijf. Om je tegemoet te komen in de kosten voor het gebruik van een auto uit een Private Lease regeling zullen we een maximale vergoeding per maand (voor de maanden dat er gebruik gemaakt wordt van de Private Lease regeling) verstrekken van maximaal € 150,00 bruto per maand. Is de prijs per maand van de Private Lease regeling lager dan € 150,00 per maand? In dat geval zal de bruto vergoeding van Megens Installaties evenredig zijn aan de prijs van de Private Lease regeling.

Voor meer informatie over deze regeling kun je bellen met 0487-581510 en vragen naar Ruud Verstraaten. Eventuele vragen cq. opmerkingen kun je ook via r.verstraaten@megens-installaties.nl doorgeven.