Terug naar home

Maildisclaimer

Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Is het e-mailbericht niet aan u gericht? Dan vragen wij u om het bericht terug te sturen naar de verzender en het origineel en kopieën ervan te verwijderen. Alleen de geadresseerde mag de informatie gebruiken. Het is niet toegestaan om de informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te verstrekken aan derden. Megens Installaties spant zich ervoor in dat u juiste, volledige en tijdige informatie ontvangt. Megens Installaties kan niet instaan voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.