Terug naar home

Renovaties

Met Megens Installaties meer rendement op uw renovaties

Soms komt het een onderwijsorganisatie beter uit om te renoveren dan nieuw te bouwen. Ook in die beslissing en uitvoering daarvan is Megens Installaties uw meedenkende installatietechnische partner. De kunst voor Megens Installaties in het onderwijs is goed te doorgronden, samen met u, welk doel uw te renoveren onderwijsaccommodatie dient. Megens Installaties voert het bestek dus niet klakkeloos uit, maar denkt graag vooraf met u mee in de gebruiksmomenten.

Hierbij zoeken wij naar de beste synthese tussen bestaande structuren en nieuwe ideeën omtrent renovatie en installatietechniek. Voor u de voorbode van een snelle en hoogstaande renovatie waarbij met de u beschikbare middelen een optimaal eindresultaat wordt bereikt.