Terug naar home

Vraag & Antwoord

Hieronder treft u een aantal vragen en antwoorden aan die er hopelijk toe bijdragen dat u nog meer duidelijkheid krijgt over de keuze van Megens Installaties om te stoppen met de particuliere onderhoudswerkzaamheden.
Mocht u na het lezen van de brief (klik hier) of onderstaande informatie nog steeds vragen hebben? Aarzel dan niet om ons, tijdens kantooruren, te contacten via 085 - SERVICE (085 - 737 84 23) of een e-mail te sturen naar service@megens-installaties.nl

Waarom wordt mijn service- en/of onderhoudscontract beëindigd?

Megens Installaties zet zich al jaren in voor zowel de particuliere markt, utilitaire markt en de retailmarkt. De laatste jaren hebben we ingezet op een stevige groei in de utilitaire- en retailmarkt. Dit omdat we zien dat in deze markten onze hoogwaardige technische kennis nog beter van pas komt. Daarnaast is er in de technische arbeidsmarkt sprake van een krapte waardoor we keuzes moeten maken. De keuze die we gemaakt hebben is dat we per 1 oktober 2020 geen particuliere onderhoudswerkzaamheden meer zullen uitvoeren. Dit houdt in dat alle particuliere service- en onderhoudscontracten ook per 1 oktober 2020 beëindigd zullen worden.

Werkt Megens Installaties dan helemaal niet meer voor particulieren?

We zullen nog steeds werkzaamheden voor particulieren uitvoeren maar geen onderhouds- en servicewerkzaamheden meer. Onze focus ligt op de utilitaire markt en de retailmarkt. Mocht er een particuliere klant zijn die onze specifieke technische kennis nodig heeft voor werkzaamheden dan zullen we hen hierbij helpen, mits dit natuurlijk in onze planning past. Denk hierbij aan vervanging of renovatie.

Hoe nu verder?

U heeft van ons een brief ontvangen met meer informatie. Heeft u die niet ontvangen? Dan kunt u hier klikken.
We adviseren u een nieuwe overeenkomst af te sluiten bij een ander installatiebedrijf zodat uw installatie in de toekomst goed kan blijven functioneren. 
Om u te ontzorgen hebben wij overleg gehad met de firma Kemkens en wij hebben hen bereid gevonden u een aanbieding te doen voor een nieuw contract.
Bij de brief treft u ook een aanbod van de firma Kemkens aan.  

Ik heb geen aanbod van de firma Kemkens ontvangen.

In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met ons zodat we u dit aanbod nogmaals kunnen doen. U kunt ons bereiken per telefoon op 085 - SERVICE (085 - 737 84 23) of via het mailadres service@megens-installaties.nl 

Mag ik ook naar een ander bedrijf overstappen?

Maar natuurlijk. Door u direct via Kemkens een aanbod te doen willen we u ontzorgen zodat u weinig tot geen hinder ondervindt van de beslissing van ons om te stoppen met particuliere service- en onderhoudswerkzaamheden. De keuze waar u een contract afsluit is natuurlijk helemaal aan u.

Wat betekent dit voor het onderhoud van mijn CV installatie?

Als u ervoor kiest om voor 1 oktober 2020 in te gaan op het aanbod van de firma Kemkens dan nemen zij de onderhoudsfrequentie en de automatische incasso over van Megens Installaties. Wat er dan verandert voor u is dat er een monteur van Kemkens bij u komt voor het onderhoud, in plaats van een van onze monteurs.
Kiest u voor een andere partij dan voor de firma Kemkens dan gelden de afspraken die u met de desbetreffende installateur maakt.

Wanneer wordt mijn contract niet beëindigd?

Wanneer u meerdere cv-toestellen heeft, eventueel voorzien van meet- en regeltechniek, of meerdere (ook zakelijke) panden bij ons in het onderhoud heeft. In dat geval kunt u contact opnemen met uw contractbeheerder bij Megens Installaties. Dan bespreken we samen of en in welke vorm wij onze warme relatie voortzetten.

Ik heb net een jaarbedrag betaald voor mijn onderhouds- of servicecontract, wat nu?

Heeft u reeds betaald en stapt u over naar Kemkens? Dan verrekenen Kemkens en Megens Installaties dit onderling. U ontvangt dan natuurlijk geen factuur over de periode waarover u reeds betaald heeft.
Heeft u reeds betaald en stapt u over naar een andere installateur (geen Kemkens)? In dat geval zullen we u het teveel betaalde bedrag restitueren, hierbij geldt 1 oktober 2020 als einddatum en vanaf die datum wordt het teveel berekende bedrag berekend. Dit bedrag zullen we terugstorten op het bij ons bekende IBAN.

Mijn onderhoud zou voor 1 oktober uitgeoverd worden, wat betekend dit voor mijn onderhoud?

Al het onderhoud met een plandatum van voor 1 oktober 2020 voeren we zelf nog uit. Vanwege de covid-19 en de vakantieperiode is er een kleine achterstand wat betreft het uitvoeren van het onderhoud. Het kan derhalve zo zijn dat u pas na 1 oktober 2020 hierover een brief ontvangt. 

Ik maak gebruik van een maandelijkse incasso, wat nu?

De maandelijkse incasso bij Megens Installaties stopt per 1 oktober 2020. Kiest u voor een contract bij de firma Kemkens dan loopt alles gewoon door via hen. Kiest u voor een andere installateur dan Kemkens, dan zullen de afspraken die u met hen maakt gelden.

Wat gebeurt er als ik niets doe?

Als u niets doet dan gebeurt er ook niets. U heeft dan per 1 oktober 2020 geen onderhouds- of servicecontract meer voor uw installatie. Hierbij kunt u het risico lopen dat de installatie op een gegeven moment niet werkt zoals u wil dat hij werkt. In dat geval kan het ook lastig zijn om een installateur te zoeken die het eventuele probleem wil komen oplossen.

Hoe beeindig ik mijn service- en/of onderhoudscontract?

Hiervoor hoeft u geen handeling te verrichten. Per 1 oktober 2020 is uw onderhouds- of servicecontract bij Megens Installaties automatisch beëindigt.

Ik heb een andere vraag over mijn contract of over de overstap, hoe kan ik jullie bereiken?

U kunt ons tijdens kantooruren bereiken via 085 - SERVICE (085 - 737 84 23) of u kunt een e-mail sturen naar service@megens-installaties.nl

Hoe kan ik Kemkens bereiken?

Voor vragen met betrekking tot het contract of overige vragen aan Kemkens kunt u kijken op de website www.kemkens.nl, bellen met 088 - 505 03 30 of mailen met contractenbeheer@kemkens.nl